O nama

aq_block_1-image

Tvrtka agro-LAB d.o.o. bavi se pregledom uređaja za primjenu pesticida.

U suvremenoj konvencionalnoj, integriranoj ili ekološkoj biljnoj proizvodnji, maksimalne prinose, uz ostale agrotehničke mjere, jedino je moguće postići primjenom odgovarajućih pesticida. Međutim, zbog svojih karakteristika pesticidi predstavljaju i rizik za zdravlje ljudi, životinja i za okoliš, stoga su svrstani u skupinu otrova, a uređaji za njihovu primjenu i njihova primjena podliježu različitim propisima i nadzoru.

agro-LAB d.o.o. je ovlaštena Ispitna stanica koja na temelju Rješenja o ovlaštenju od strane Ministarstva poljoprivrede, provodi pregled i certificiranje uređaja za primjenu pesticida.

OBVEZNICI PREGLEDA UREĐAJA ZA PRIMJENU PESTICIDA

Obveznici pregleda uređaja za primjenu pesticida su svi profesionalni korisnici uređaja za primjenu pesticida.
Kategorije profesionalnih korisnika su: obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), tvrtke koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom (zadruge, d.d., d.o.o.), pravne i fizičke osobe koje održavaju javne površine (komunalne tvrtke).

ZNAK O OBAVLJENOM REDOVITOM PREGLEDU

Nakon obavljenog pregleda, Ispitna stanica dodjeljuje uređaju za primjenu pesticida znak o obavljenom redovitom pregledu kojim se potvrđuje da je isti zadovoljio sve zdravstvene, sigurnosne i ekološke zahtjeve, a s ciljem postizanja visoke razine zaštite ljudi i okoliša (Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida, NN 142/12, članak 40. i Prilog II).

IZVJEŠTAJI O PREGLEDU I EVIDENCIJA

Rezultati pregleda upisuju se u izvještaj o pregledu na obrascima sukladno HRN EN 13790 i HRN EN 13790-2. Izvještaji se izdaju u 2 istovjetna primjerka, od kojih jedan primjerak zadržava Ispitna stanica, a drugi primjerak zadržava vlasnik uređaja. Ministarstvo poljoprivrede vodi središnju evidenciju o uređajima i njihovom redovitom pregledu unutar Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS).

Galerija

Kontakt

Gdje se nalazimo?